มาลีฮวนน่า

                          
              

  นายคฑาวุธ ทองไทย หรือ อ.ไข่  เป็นศิลปินและนักร้องเพลงเพื่อชีวิตชาวไทย และเป็น
  นักร้องนำและผู้ก่อตั้งวงมาลีฮวนน่า   เกิดที่ตำบลลำไพล    อำเภอเทพา   จังหวัดสงขลา
  เมื่อจบการศึกษาสายอาชีพที่วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช   สาขาวิชาวิจิตร์ศิลป์
  ได้ออกจากภาคใต้ซึ่งเป็นภูมิลำเนา       เพื่อมาตามหาฝันของตนเองและแสวงหาความ
  ก้าวหน้าของชีวิตที่กรุงเทพตามแบบคนต่างจังหวัดหรือคนบ้านนอกอื่นๆ     และได้มาศึกษา 
  ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา   ที่คณะจิตรกรรม   ประติมากรรม    และภาพพิมพ์   มหาวิทยาลัย
  ศิลปากร จนจบการศึกษาด้านศิลปะจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   จากนั้นได้ไปเข้ารับราชการ 
  จากนั้นได้ไปเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปะวาดเขียนแก่นักเรียนแผนกศิลปกรรม 
  และวิชาทัศน์ศิลป์แก่นักศึกษาด้วย ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศึกษาศาสตร์
  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จนถึงปัจจุบัน 
   
  ด้วยน้ำเสียงออกทำนองเอื่อนเล็กน้อย   ผสมสำเนียงและคำร้องแบบปักษ์ใต้    จึงทำให้เขา
  มีเอกลักษณ์จนติดหูผู้ฟัง   เพลงที่ผู้ฟังส่วนใหญ่คุ้นเคยจนติดหู  ได้แก่  "เรือรักกระดาษ", 
  "หมาหยอกไก่", "กระท่อมกัญชา", "พร้าว" และ หัวใจพรือโฉ้ เป็นต้น 
   
   
   
  ประวัติมาลีฮวนน่า ปี 2534 เริ่มจากนักศึกษาศิลปะที่รวมตัวกันโดย คฑาวุธ ทองไทย ที่กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากรธงชัย รักษ์รงค์เล่นดนตรีอยู่ตามผับทางภาคใต้ และสมพงษ์ ศิวิโรจน์ ที่กำลังศึกษาที่โรงเรียนไทยวิจิตรศิลป และเป็นผู้ตั้งชื่อวงด้วยความชื่นชอบในดนตรีแนวเร็กเก้ แต่วงก็ต้องหยุดลงเพราะสมพงษ์ ศิวิโรจน์ เกิดท้อถอยกับปัญหาสังคม ทุกคนจึงจำต้องแยกย้ายกันไประยะหนึ่ง ต่อมาในปี 2537 วงมาลีฮวนน่าได้ออกอัลบั้มแรกของมาลีฮวนน่าใช้ชื่อว่า บุปผาชน และมี เชิดชัย ศิริโภคา ได้เข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินสำหรับการทำเทป โดยออกวางขายแบบใต้ดิน ฝากขายตามแผงเทปต่าง ๆ เช่น ร้านน้องท่าพระจันทร์
                                   
 
การทำงานเพลง มาลีฮวนน่า เป็นที่รู้จักของแฟนเพลงทั่วประเทศด้วยเพลง หัวใจพรือโฉ้, ลมเพ ลมพัด, เรือรักกระดาษ และสามารถขายเทปอัลบั้มดังกล่าวได้ถึง 20,000 ตลับ เป็นประวัติการณ์ของวงดนตรีแนวอินดี้ ในปี 2538 มาโนช พุฒตาล เจ้าของค่ายไมล์สโตน ชักชวนให้มาลีฮวนน่าเข้ามาร่วมงาน และมีการเปลี่ยนชื่ออลับั้ม จาก บุปผาแห่งเสียงเพลงเป็น บุปผาชน หลังจากนั้นมาลีฮวนน่าก็เริ่มออกทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศในปี 2539 โดยการออกอัลบั้มชุดที่ 2 คือ คนเช็ดเงา ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยมียอดขายถึง 1,000,000 ตลับ ตามด้วยอัลบั้ม กลับกลาย และในปี 2543 มาลีฮวนน่าได้ย้ายค่ายมาอยู่ บริษัท ดรีม เรคคอร์ด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของตัวเอง และได้มีการออกอัลบั้มแรกกับทางค่าย คือ อัลบั้ม เพื่อนเพ โดยได้นำเพลงจากเพื่อนๆ ที่รู้จักในขณะทัวร์คอนเสิร์ต หรือเพลงจากเพื่อนสมาชิกในวง ที่ไม่มีโอกาสจะนำเสนอ มารวมไว้ในอัลบั้มดังกล่าว.. เพลงสร้างชื่อจากอลับั้มชุดนี้ คือ แสงจันทร์, เรือน้อย ที่ประพันธ์โดย ชวาลา ชัยมีแรง หรือเพลง พร้าว..
 
  ประวัติการทำงาน
1. อาจารณ์ประจำแผนศิลปกรรม โรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม
3. ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
4. หัวหน้าสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5. ประธานแสดงงานศิลปกลุ่มหอไตร        
 
 

ประวัติการแสดงงาน
   - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2532
   - การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยธานาคารกสิกรไทย พ.ศ. 2533
   - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 37 พ.ศ. 2534
   - การแสดงศิลปกรรมครั้งที่ 47 พ.ศ. 2544
   - การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 53 พ.ศ. 2550
   - การแสดงงานวาดเส้นร่วมสมัย พ.ศ. 2545
   - การแสดงงาน สายธารแห่งสีน้ำ พ.ศ. 2550
   - การแสดงงานวาดเส้นสาธิตศิลปกร ครั้งที่ 1 – 5 พ.ศ. 2551 – 2555
   - การแสดงานกลุ่มหอไตร ครั้งที่ 1 – 3 พ.ศ. 2554 – 2555  
   - การแสดงศิลปกรรมขัวศิลปะเชียงราย พ.ศ. 2556

 
  เกียรติประวัติ  ทุนธนาคารศรีนคร  ทุนศาสตราจารณ์ศิลป์ พีระศรี
 
 

โครงงานสร้างสรรค์ศิลปะ  ชุด ศิลปะบำบัดด้วยจิตสำนึกที่ไร้สำนึก แนวความคิด การนำศิลปะ การสร้างสรรค์ศิลปะมาช่วยในการบำบัดสภาพจิตใจของตัวเอง ซึ่งเกิดจากผลพวงจากการกระทำที่ผิดพลาดของตัวเราเองในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรัก ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก เมีย ญาติสนิท มิตรสหาย ที่มีผลเกี่ยวพัน ผูกตามมา ก่อให้เกิดสภาพทุกข์ เศร้าหมองหม่น หวาดหวั่นวิตก กลัวในสภาพปัจจุบัน รวมทั้งสภาพที่เกิดจากการกระทำของผู้อื่นที่กระทำต่อตัวเราเองทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม สภาวะที่สร้างสรรค์ศิลปะโดยนำ เรื่องราวทุกข์เศร้าเหล่านั้นมาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะสามารถรักษาบำบัดสภาพจิตใจ ที่เป็นทุกข์ ได้เป็นอย่างดี


  สถิติคนเข้าชมเว็บ
081636