มาลีฮวนน่า

                                                                     
 
  ศิลปะไม่มีนิยาม ความงดงามที่ลงตัว น่าจะเป็นคำจำกัดความ ที่บ่งบอกรสนิยมของผู้คนในยุคร่วมสมัยในศตวรรษที่21ได้ดี เพราะการหลุดออกจากกรอบทั้งในแนวความคิดและวิธีในการสร้างสรรค์ที่หลากหลายของมนุษยชาติที่ไม่จำกัดขอบเขตเห็นได้ชัดเจนทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งผู้เสพงานศิลปะที่สามารถมีอิสระเสรีได้อย่างเต็มที่ในการรับสุนทรีย์รสในศิลปะให้พอดีกับความชอบของแต่ละคนได้อย่างเต็มที่          

ธรรมชาติเป็นต้นธารของแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ชาติทุกยุค ทุกสมัย จากในถ้ำถิ่นฐานเดิมมาสู่ยุคค้นหาที่อยู่ใหม่จากดาวดวงอื่น ที่สุดแล้วความสุขทั้งจากทางกายและทางใจเป็นเรื่องสำคัญในพื้นฐานของมนุษย์เป็นที่สุด          

การกลับคืนสู่ธรรมชาติและความเอาใจใส่ในสุขภาพของผู้คนในยุคปัจจุบันมีมากขี้นอย่างเห็นได้ชัดขี้น           

ดนตรี กวี ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นภูมิปัญญาของมนุษย์ที่สรรค์สร้างโลกให้ดำเนินชีวิตให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข และจะเป็นตัวที่ขับเคลื่อนวิถีการดำรงอยู่ทั้งจากในอดีต ในปัจจุบัน และอนาคตให้สงบ สันติ เสรี มีวิถีใกล้เคียงกับศาสนา การสร้างสังคมที่ดีต้องเริ่มสร้างจากการปลูกฝังจากเด็กเล็กๆในครอบครัวเป็นหมุดหมายแรกที่สำคัญที่สุด การกล่อมเกลาคนด้วย ดนตรี กวี ศิลปะ วัฒนธรรม ในวิถีธรรมชาตินั้นสำคัญและยิ่งใหญ่มาก       

เทศกาล ดนตรี กวี ศิลปะและวํฒนธรรม ในงานแคมป์ไฟดนตรีมาลีฮวนน่า คอนเสริต์กลางแจ้งอาบแสงจันทร์ ณ.ไร่หุบกะพง(สิลปะสถานโฮมปาร์ค) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่จัดกันเป็นประจำทุกปี ก็มีวัตถุประสงค์ที่จะป็นอีกหนึ่งไฟฝันในอุดมคติเล็กๆที่จะร่วมจุดประกายงานงามให้กับครอบครัวพ่อ แม่ ลูก คนหนุ่ม คนสาว ที่มีความชมชอบในวิถีเหมือนๆกันในสายธารศิลปะเพลง ธรรมชาติ ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุย ในการมาเสพ มาฟังเพลงดนตรี แล้วเกิดความสุข ความปิติยินดี มีพลังที่จะดำเนินชีวิตในเมืองได้เป็นอย่างดี      

หวังใจไว้เช่นนั้นไม่มากก็น้อย                                 

                                                                                                                                                                                                                                                          ด้วยมิตรภาพ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
                  แคมป์ไฟดนตรี มาลีฮวนน่า ครั้งที่ 2                                     แคมป์ไฟดนตรี มาลีฮวนน่า ครั้งที่ 3
                                                     
                                                         
                  แคมป์ไฟดนตรี มาลีฮวนน่า ครั้งที่ 4                                     แคมป์ไฟดนตรี มาลีฮวนน่า ครั้งที่ 5
                                                       สถิติคนเข้าชมเว็บ
081634